Miljöarbete

Blanc Label verkar i en bransch där hållbarhet och mänskliga rättigheter ofta kommer på tal. Och det är viktigt. Att producera, i vårt fall, textila produkter i andra länder ställer krav och manar till ansvarstagande. Inte minst då en stor del tillverkas i länder där miljö- och arbetsfrågor inte alltid är lika självklara som här. Verkligheten för många är långt ifrån hur vi vill att den skall vara.

Så att arbeta mot ökad hållbarhet och att ta ett konkret socialt ansvar är utmaningar vi ständigt arbetar med. Alltid inom de regler och riktlinjer som gäller, men oftast sätter vi siktet högre än så. Ytterligare en anledning att arbeta med hållbarhet och socialt ansvar är att det får oss att vara kreativa och smarta i att hitta vägar som leder mot ökad effektivitet och minskad resursförbrukning. Vi är övertygade om att hållbarhet är lönsamt i längden!